De scheve LEGO brug

Volg je Wouter van Noort al? Beslist (alsnog) doen. Hij inspireert. Zoals met deze post over het oplossen van problemen en het LEGO blokje: “We maken het leven liever ingewikkelder dan simpeler”.

“… als je je verdiept in de wetenschap achter hoe mensen problemen oplossen. We voegen dan meestal iets tóé in plaats van dat we ergens mee stoppen”.

Gedragsonderzoeker Leidy Klotz had een onvervalst eurekamomentje toen hij met zijn zoontje Ezra een brug van lego aan het bouwen was. „De brug stond scheef”, vertelde hij in dit interview met me. „Dus ik draai me om zodat ik een extra blokje kan pakken, om ’m recht te maken. Maar als ik terugkom, heeft Ezra er al een blokje áf gehaald: eigenlijk een efficiëntere oplossing. Ik realiseerde me dat het eraf halen van een blokje überhaupt niet in me was opgekomen.”

“In ons streven om ons leven beter te maken, kiezen we er vooral voor om dingen toe te voegen”, zegt Klotz. Hij liet proefpersonen uiteenlopende legobouwwerken aanpassen en verbeteren, en zag dat hij bepaald niet de enige was. De overgrote meerderheid van proefpersonen voegt blokjes toe in plaats van dat ze er iets af haalt.

Het is volgens hem het bewijs dat mensen structureel de optie over het hoofd zien om iets weg te halen of ergens gewoon mee te stoppen. “We maken het leven liever ingewikkelder dan simpeler”.

Hoe doe jij dat als directeur, ondernemer en professional? Als mens? Herkenbaar?

#waardecreatie #problemsolving #troubleshooter #organisatieadvies Eugenie Simon Klik Consult

Meer blogs

Eugenie Simon Klik Consult FUCK YOU changemanagement

F*CK YOU

Het is hem weer gelukt. De kunstenaar* met de (blad)gouden handjes. Dit keer geen F*CK IT middelvinger, maar een wijzende wijsvinger. Het

Eugenie Simon Klik Consult changemanagement reflecteren

Sta stil. Als je verder wilt.

Wanneer je op zoek bent naar een oplossing. Wanneer je wilt weten wat je moet doen. Wanneer je verder wilt. Ga dan

Eugenie Simon Klik Consult weerbaarheid veerkracht

Uitgaan van het tegenovergestelde

Hoe kun je weerbaar blijven en veerkracht behouden? Laten we het eens totaal anders bekijken en uitgaan van het tegenovergestelde. Ik vraag

Hi, let's keep inspired

Neem direct contact op