Executiekracht

Hoe gaan we onze doelen bereiken? Wie, wat, hoeveel hebben we daar voor nodig, en wanneer? Mijn kracht ligt in het vertalen van ideeën, concepten en strategieën naar concrete oplossingen op het gebied van sales, marketing, HR en change management. Ik noem het executiekracht.

Mijn pragmatische aanpak kenmerkt zich door een focus op kleine succesfactoren, het creëren van draagvlak en inspelen op hetgeen dat wel van belang is, maar vaak niet gezegd wordt. Pas als je weet wat er achter het vertoonde gedrag ligt, kun je mensen en organisaties in beweging zetten. Dit kan alleen door gedegen kennis en een gevoel te hebben bij wat er onderhuids speelt: de dwarsverbanden, de politiek, de onderlinge relaties en door je senang te voelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Executiekracht gaat om het harmoniseren van belangen tussen verschillende interne klanten, doelgroepen en stakeholders waarbij het vastgestelde doel niet uit het oog verloren wordt. Het gaat om veiligheid creëren, vertrouwen geven en mensen betrekken. Ik kan mensen snel in beweging krijgen. Tegelijkertijd besef ik dat vertragen soms ook nodig is. Juist om daarna te kunnen versnellen.

Neem direct contact op