(Executive) coaching

(Executive) coaching

#wiljeevenmetmemeedenken | Soms loopt alles lekker. En voel je toch die ‘maar…’. Dat kan ambitie zijn of onrust. Of beiden. Dat heeft vaak te maken met de spagaat die je ervaart tussen de verschillende petten en rollen die je hebt, zowel zakelijk als privé. Het is die constante afweging tussen wat wil ik, kan ik en is nodig? Het helpt als iemand van buitenaf met je meekijkt, je laat zien welke keuzes je hebt en doet beseffen welke prioriteiten je moet stellen.

Als mens en professional heb je meerdere petten op. Continu. Als eindverantwoordelijke zijn dat er velen. Bijvoorbeeld sales, business development, HR, marketing, inkoop of ICT. Daarnaast ben je ook zoon/dochter, vriend/vriendin, teamgenoot, etc.

Het zijn verschillende perspectieven waarmee je naar je business en jezelf kunt kijken. Welke pet heb je op welk moment op? En vooral waarom? De crux is zelfbewustzijn. Bewust zijn van wat er gedaan moet worden en hoe (plan), wat jij wilt (drijfveren) en in hoeverre je in staat bent om het te doen (fysieke en mentale weerbaarheid).

Als coach help ik je anders te leren kijken naar je business, rol en houding. Ik focus me op onderliggende oorzaken, de gevolgen en heel pragmatisch, hoe nu verder. Hierbij gaan deskundigheidsbevordering, persoonlijke- en competentieontwikkeling hand in hand. Verbinding is daarbij altijd het sleutelwoord. Met jezelf wel te verstaan, onafhankelijk van welke pet je op hebt.

Coaching Eugenie Simon

Er zijn talloze manieren om individuen en teams in beweging te krijgen. En daarmee ook een organisatie. Ik geloof in de bewezen aanpak van de diverse mensen uit mijn netwerk waarmee ik samenwerk. Dat doe ik wanneer het vraagstuk bij mijn klant daar om vraagt. Onze coachingsstijlen vullen elkaar naadloos aan waardoor impact op alle niveaus en vlakken gegarandeerd is (holistische benadering). Kernwoorden: dynamiek, weerbaarheid, confrontatie en meteen concreet resultaat voor alle betrokken stakeholders.