Implementeren bedrijfsstrategie: do’s & dont’s

Wat zijn de do’s & dont’s bij het implementeren van je bedrijfsstrategie?

Mijn oog viel dit weekeinde op bijgaand artikel* van Harvard Business Review geschreven door Freek Vermeulen, professor Strategy & Entrepreneurship aan de London Business School.

Hij legt uit waarom het zo lastig is om strategieën succesvol te implementeren. Het artikel is uit 2017, nog steeds actueel, heel herkenbaar en daarom waardevol.

Er worden twee redenen gegeven voor het falen. Ik focus op één daarvan die te maken heeft met de top-down versus bottom-up benadering.

Deze citaten triggerden me het meeste:

“… many implementation efforts fail because executives see it as a pure top-down, two-step process: “The strategy is made; now we implement it.” That’s unlikely to work. A successful strategy execution process is seldom a one-way trickle-down cascade of decisions.”

“… you indeed need a clear, top-down strategic direction. But this will only be effective if, at the same time, you enable your employees to create bottom-up initiatives that fall within the boundaries set by that strategic intent”.

Waarom spreken juist deze statements me zo aan?

Ten eerste omdat ik er helemaal mee eens ben. Maar het zal ook de timing zijn geweest: afgelopen week sprak ik met oud-opdrachtgevers. Over de keuzes die ze moeten maken over de koers van hun bedrijf gezien de marktontwikkelingen.

Mijn aanpak om de brug te slaan tussen #strategie en executie kwam daarna ter sprake: die complexe stap van het ‘wat’ naar het ‘hoe’. Dit kreeg ik terug: “Eugenie, jij kijkt verder dan de strategie en harde kengetallen. Wat jij doet om dingen te veranderen en in beweging te krijgen is óók het interpersoonlijke meenemen inclusief de onderstroom”.

Een systemische aanpak dus die communicatie, team,- en persoonlijke ontwikkeling integreert met strategische veranderingen: het is altijd én-én en de absolute voorwaarde om draagvlak te krijgen.

Voor mij is dit een open deur en gelukkig ook voor hen, maar…

… waarom wordt er dan nog steeds zo vaak gekozen voor een eenzijdige top-down benadering bij het (formuleren en) uitrollen van bedrijfsstrategieën?

Het antwoord krijg je pas als je een laagje dieper graaft en dit soort vragen stelt:

1.     Zijn er blinde vlekken bij het management?
2.     Is het ongemak? Is de afstand tussen ik en jij te groot en ontbreekt de wij?
3.     Wil het management graag anders, maar weten ze niet hoe dat voor elkaar te krijgen?
4.     Is het vasthouden aan ‘willen-blijven-doen-zoals-we-gewend-zijn’? En zo ja, waarom?
5.     Is het een combinatie van bovengenoemde factoren? Iets anders?

Kortom, ik denk dat er een derde reden is waarom het zo lastig is om strategieën succesvol te #implementeren. Die ligt in de sfeer van bovenstaande. Laat ik het de (inter)persoonlijke kant noemen!

Herken je deze punten en zo ja, welke? En hoe ga je daar dan mee om?

Wil je meer lezen over mijn visie op executiekracht? Zie https://klikconsult.nl/executiekracht/

*Artikel: https://lnkd.in/eWa-4K7P

#leiderschap #changemanagement #entrepreneurship Klik Consult

Foto Nathalie Hagenstein

Meer blogs

Eugenie Simon Klik Consult FUCK YOU changemanagement

F*CK YOU

Het is hem weer gelukt. De kunstenaar* met de (blad)gouden handjes. Dit keer geen F*CK IT middelvinger, maar een wijzende wijsvinger. Het

Eugenie Simon Klik Consult changemanagement reflecteren

Sta stil. Als je verder wilt.

Wanneer je op zoek bent naar een oplossing. Wanneer je wilt weten wat je moet doen. Wanneer je verder wilt. Ga dan

Eugenie Simon Klik Consult weerbaarheid veerkracht

Uitgaan van het tegenovergestelde

Hoe kun je weerbaar blijven en veerkracht behouden? Laten we het eens totaal anders bekijken en uitgaan van het tegenovergestelde. Ik vraag

Hi, let's keep inspired

Neem direct contact op