Lef en kwetsbaarheid

Om zelf in beweging te komen, heb je het lef nodig om je kwetsbaar op te stellen. Om andere mensen in beweging te krijgen, heb je dit lef ook nodig. Lef en kwetsbaarheid zijn kritische #succesfactoren voor dynamiek en #groei van zowel organisatie als persoon.

Door deze dynamiek ontstaat ruimte voor #innovatie, #creativiteit en het #resultaat om tot stand te komen. Het geeft ruimte om buiten de veilige en bekende kaders te denken en handelen. #Changemanagement is een vak apart waarbij alles samenkomt: inhoud, proces, mensen, een #multidisciplinaire aanpak en een grote dosis #inlevingsvermogen.

Pas als je weet wat de ander beweegt kun je hem in beweging zetten. Dit kan alleen door gedegen #kennis, betrokkenheid en door een gevoel te hebben bij wat er onderhuids speelt. De dwarsverbanden, de politiek, de onderlinge relaties en onderliggende #drijfveren.

Als #verandermanager moet je je senang voelen op #strategisch, #tactisch en #operationeel niveau. Het gaat om het harmoniseren van belangen tussen verschillende interne klanten, doelgroepen en #stakeholders waarbij het vastgestelde #doel niet uit het oog verloren wordt. Het gaat om veiligheid creëren, vertrouwen geven en mensen betrekken.

Eens?

#roi #mkb #leiderschap #sales #strategie #bedrijfsresultaat

Meer blogs

Eugenie Simon Klik Consult FUCK YOU changemanagement

F*CK YOU

Het is hem weer gelukt. De kunstenaar* met de (blad)gouden handjes. Dit keer geen F*CK IT middelvinger, maar een wijzende wijsvinger. Het

Eugenie Simon Klik Consult changemanagement reflecteren

Sta stil. Als je verder wilt.

Wanneer je op zoek bent naar een oplossing. Wanneer je wilt weten wat je moet doen. Wanneer je verder wilt. Ga dan

Eugenie Simon Klik Consult weerbaarheid veerkracht

Uitgaan van het tegenovergestelde

Hoe kun je weerbaar blijven en veerkracht behouden? Laten we het eens totaal anders bekijken en uitgaan van het tegenovergestelde. Ik vraag

Hi, let's keep inspired

Neem direct contact op