Wil je even meedenken?

#wiljeevenmetmemeedenken De directeur is bijna 20 jaar geleden als ondernemer gestart en heeft ondertussen een succesvol bedrijf. Zijn vraag aan mij, wat nu? Bedrijf loopt goed, klanten zijn tevreden. Maar. Inderdaad, toen kwam de ‘maar’…

De vraag “Wil je even met me meedenken?” volgde. We spraken over wat wil je en waarom? We discussieerden over nieuwe markten en omzetgroei. Over internationaal gaan, pensioen, rechtsposities, gezin, kernboodschappen, drijfveren en kwetsbaarheid. Droeg de huidige organisatiestructuur nog genoeg bij aan de gewenste groei en ontwikkeling? Nee. Dus werd een operationeel manager aangenomen zodat hij zich kon richten op waar hij goed in is, zijn passie, daar waar het toen allemaal mee begonnen was.

We doen het stap voor stap, business èn persoon, niets wordt overgeslagen. Na de inzichten volgen beslissingen en het plan: business development, samenwerkingen aangaan, LinkedIn profilering, focus aanbrengen, etc.

En wat die bokshandschoenen nou over mij zeggen? Simpel. Sparren met mij levert je een plan op hoe jij je organisatie verder kunt laten groeien. Vertel in je comment waar ik met jou over mag meedenken!

#executivecoach #omzetgroei #multidisciplinair #persoonlijkeontwikkeling #organisatieadvies

Meer blogs

Eugenie Simon Klik Consult FUCK YOU changemanagement

F*CK YOU

Het is hem weer gelukt. De kunstenaar* met de (blad)gouden handjes. Dit keer geen F*CK IT middelvinger, maar een wijzende wijsvinger. Het

Eugenie Simon Klik Consult changemanagement reflecteren

Sta stil. Als je verder wilt.

Wanneer je op zoek bent naar een oplossing. Wanneer je wilt weten wat je moet doen. Wanneer je verder wilt. Ga dan

Eugenie Simon Klik Consult weerbaarheid veerkracht

Uitgaan van het tegenovergestelde

Hoe kun je weerbaar blijven en veerkracht behouden? Laten we het eens totaal anders bekijken en uitgaan van het tegenovergestelde. Ik vraag

Hi, let's keep inspired

Neem direct contact op